GARDENIJA OD
Relje Savića 36, 21233 Čenej - Novi Sad

Tel/fax:
+381 21 714 492
+381 63 566 329

E-mail: office@rasadnikgardenija.com

Web: rasadnikgardenija.com